Ieslēdz interaktīvu

Par #Rītdienas ES

Ir pienācis laiks atskatīties uz sasniegto un uzzināt par plašajām iespējam, ko Jums sniedza Eiropas Savienības fondi. Projekts “Rītdienas ES” modernā, saistošā veidā veicina izpratni par kohēzijas politiku, tuvinot cilvēku spēju identificēties un izprast katru Eiropas Savienības (ES) finansēto uzlabojumu savā dzīvē un ietekmi globālā mērogā.

ES fondu 2014.-2020. gada plānošanas periodā kopā mēs esam paveikuši neticami daudz. Noskatieties mūsu iedvesmas video un uzziniet par 5 projektiem Latvijā, kas tapuši ar Kohēzijas politikas atbalstu. Un tas ir tikai sākums! Kohēzijas politika turpina ieguldīt visos reģionos, Latvijas ekonomikas attīstībai nākamo septiņu gadu laikā būs pieejami ≈ 10,5 miljardi eiro.

2021.–2027. gadā ES investīcijām ir izvirzīti pieci galvenie mērķi: Viedāka Eiropa, Zaļāka Eiropa, Savienotāka Eiropa, Sociālāka Eiropa un Iedzīvotājiem tuvāka Eiropa. Un atcerieties — nākamais veiksmes stāsts var būt Jūsējais!

Veiksmes stāsti

Kohēzijas politikas rezultāti ciparos

darbavietu laika periodā no 2007. līdz 2012. gadam

km ceļu tika izbūvēti vai modernizēti 2007.–2012. gadā

MVU saņēma tiešo finansiālo atbalstu

jaundibinātiem uzņēmumiem kohēzijas politika palīdzēja uzsākt darbību

Kohēzija Latvijā

Katru gadu Eiropas Savienība (ES) investē miljoniem eiro, lai radītu darba vietas un panāktu ekonomikas izaugsmi, kas palīdz samazināt sociālās un ekonomiskās atšķirības starp Savienības reģioniem. No mūsu video Jūs varat uzzināt, kā šie ES ieguldījumi var uzlabot mūsu ikdienu, stimulējot ekonomikas izaugsmi visā reģionā. 2021.–2027. gadā Eiropas Savienības investīcijām būs pieci galvenie mērķi:
  1. Viedāka Eiropa — inovatīvas un viedas ekonomiskās pārmaiņas, digitalizācija;
  2. Zaļāka Eiropa — klimatneitralitāte un vides aizsardzība;
  3. Savienotāka Eiropa — droša, ilgtspējīga un pieejama transporta un digitālo savienojumu attīstība;
  4. Sociālāka Eiropa — vienlīdzīgas iespējas un piekļuve izglītībai, veselības aprūpei un darba tirgum;
  5. Iedzīvotājiem tuvāka Eiropa — ilgtspējīga un līdzsvarota reģionu attīstība.
Kopumā Latvijas ekonomikas attīstībai nākamo septiņu gadu laikā būs pieejami apmēram 10,5 miljardi eiro, pateicoties Eiropas Reģionālās attīstības fondam, Kohēzijas fondam un Eiropas Sociālajam fonda, kuri veido vairāk nekā trešdaļu no ES budžeta.

“Rītdienas ES” raidījumi

Kontakti

Latvijas nākotne ir mūsu rokās.
#RītienasES

Projekts ir īstenots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu.

Par saturu atbild SIA “PR Kvadrāts”